Hírek a digitalizációról


Könyvelői munka trendjei, avagy mit hozhat a jövő

Szerző: Horváth Ilona, az Adótanácsadók Egyesületének szakmai alelnöke, 2021. október


Az elmúlt években az elektronikus ügyintézés és a könyvelést segítő elektronikus szolgáltatások széles körben való megjelenésének köszönhetően a könyvelői szakma jelentős átalakulása indult el. Ezt a folyamatot felerősítette a pandémia hatása, ami egyúttal új kihívásokat is hozott mind az ügyfelek, mind a könyvelési szolgáltatók számára. Mielőtt a jövő lehetőségeivel foglalkoznánk, tekintsük át, hogy milyen statisztikai adatok szemléltetik az elmúlt időszakot.

2020. év végével 30.000 számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői főtevékenységű vállalkozót tartottak nyilván, ebből kb. 19.000 cég és 11.000 egyéni vállalkozás volt. A Nemzeti cégtár adatai alapján a főtevékenységet a 6920 TEÁOR szám alatt folytató vállalkozások száma nem kiugróan nagy mértékben, de folyamatosan csökken. Míg 2015. évben 21.240 db céget tartottak nyilván, addig 2020. év végével már csak 18.797 db-ot. Az egyéni vállalkozások alakulásáról sajnos nem áll rendelkezésre hasonló idősor, de a tendencia rájuk is igaz lehet.

Forrás: Nemzeti Cégtár, 2021. 10. 01.(2021. Év nem lezárt időszak!)


Az Opten adatai szerint a cégek 96 %-ában maximum 4 főt foglalkoztatnak, az alkalmazott nélkül dolgozók döntő többsége a saját lakásában végzi a tevékenységét.

Forrás: Opten, 2021. 10. 01.


A könyvviteli szolgáltatással foglalkozó vállalkozások működése során sok olyan kihívás vagy változó folyamat együttes hatásával kell számolni, amik hol erősítik, hol gyengítik az átalakulás, a megújulás igényét és lehetőségét.

A szakma erősen nőiesnek mondható, döntő többségben nők vezetik a cégeket, női alkalmazottakkal. A monoton, sokszor ismétlődő feladatok elvégzése a nők számára jobban elviselhető, a közvélekedés szerint gyerek mellett is kényelmesen végezhető. Nem igényel nagy beruházást, a legnagyobb költséget a szakmai tudás megszerzése és fenttartása teszi ki.

Ma már mindenki érzi és látja, nincs olyan szakmai fórum, ahol ne kerülne szóba a szakmát érintő munkaerőhiány. A könyvelők nagy része a nyugdíj korhatár körül van, a fiatalok egyre kisebb számban jelentkeznek továbbtanulásra, de ha el is végzik az iskolát, akkor sem akarnak a szakmában elhelyezkedni. Nagyon nehéz a kieső munkaerőt szakképzett munkavállalókkal pótolni. Sokan a megváltozott munkakörülmények miatt hagyják el a pályát.

A fenti két jellemző együttes hatása olyan változásokat okozhat, melyek trendje ma még nehezen határozható meg. Az automatizálási folyamatok a monotónia csökkentésével és az időráfordítás racionalizálásával segíthetik a kreativitást kereső fiatalok beáramlását a szakmába, az elnőiesedést pedig az informatikai eszközök használatának erősödése, a digitalizáció csökkentheti.

Gyorsan változik a jogszabályi környezet is, sőt a változás üteme is nő. Az elmúlt években a jogszabályok már nem csak január 1-jével változnak, de év közben is többször jelentősen átalakulnak. Új adónemek jönnek - mennek, adómértékek változnak, és a koronavírus okozta korlátozó intézkedések miatt egy sor speciális és ideiglenes rendelkezés lépett életbe.

Ezek lekövetése, a naprakész tudás megszerzése állandó kihívások elé állítja a szakmát, egyre gyorsuló alkalmazkodási tempót követelve meg. Ez nem lehetséges a folyamatok digitalizációja nélkül.

Jelentősen változik az ügyfelek igénye is. Már nem elég a fizetendő áfa összegét huszadika előtt bemondani. Már arra is kíváncsiak, hogyan jött az ki. Egyre több és több irányú információs hatás éri őket is, amelyek megértése és feldolgozása meghaladja a korábban elegendő tudás szintjét, ezért szeretnének kérdezni, szeretnék tudatosan követni a változásokat. Szeretnék már év közben folyamatosan látni, hogyan alakul az eredmény, van-e kintlévőségük, és az mekkora. A főkönyvet, a beszámolót nem értik, az nekik túl szakmai, de szeretnék, ha saját nyelvükön is kapnának információt a vállalkozás helyzetéről.

A digitalizáció érint mindenkit, a gyerekeket, időseket, a vállalkozókat, a hivatalokat. Felgyorsult világunk lekezelésében is segíthet a digitalizáció, amely új kompetenciákat kíván, a megszokott munkamenetek itt már nem alkalmazhatók. Ezeket viszont még nem tanultuk meg, nekünk kell megtalálnunk és kialakítanunk úgy, hogy a hatékonyságunkat még növelni is tudjuk. Jelenleg a kormányzati intézkedések húzzák a gazdaság digitalizációját, a hírekben újabb és újabb intézkedéseket jelentenek be, amelyek mind azt eredményezik, hogy a hivatalok birtokába egyre gyorsabban, egyre több adat kerül be. Ezek feldolgozása már csak számítógépes kapacitás kérdése. Ahogy egy szakmai fórumon a NAV-os előadó említette analógiaként a digitális fényképezőgépek esetét, amik mára teljesen kiszorították a hagyományos fényképezőgépet. Ma már senki sem használ hagyományos fényképezőgépet, ezek egy pár év alatt észrevétlenül eltűntek a piacról.

A digitalizáció a szakmánkban nem az adatok letöltését, betöltését jelenti, attól sokkal többet. Ez egy lehetőség, amivel az adatrögzítés pontosabb, gyorsabb, hatékonyabb lehet. Ez nem egy eszközt jelent, hanem eszközök csoportját és köréjük szervezett folyamatokat, amelyek együttműködve érik el, hogy a mi hatékonyságunk növekedhessen.

Aki könyvelőnek készül, annak az iskolába való beiratkozástól a pályája legvégéig jogszabályok irányítják a munkáját. A naprakészség és a jogszabályok széles körű ismerete elvárás. Míg autószerelőhöz akkor megyünk, ha probléma van a járművel, ügyvédet akkor keresünk, ha peres ügyünk van, cukrászdába pedig, ha finom sütit szeretnénk enni, a mi munkánk nem ér véget a járulék- vagy áfa bevallás beadásával, a beszámoló elkészítésével. Mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel. Partnereink döntő többsége nem ért a joghoz, de rajtunk látja, hogy ha muszájból is, de naprakészek vagyunk (vagy annak látszunk). Előfordul az is, hogy az ő nyelvén már többször el is magyaráztunk neki fontos dolgokat, ami növeli a bizalmát, de elvárásokat is támaszt a szolgáltatással szemben. Ezen túlmenően rendszeresen a rendelkezésére is állunk személyesen vagy online, mint egy személyi asszisztens. Mindez oda vezet, hogy sok vállalkozó, nem csak könyvelői feladatokkal, de más munkákkal is megbízna bennünket, mivel egyes ügyekben a jogszabályok sűrűjében elveszettnek érzik magukat. Az már más kérdés és megér egy külön misét, hogy ezt a könyvelői szerződés és díjazás keretében, vagy külön díjért (estleg ingyen?) kívánja igénybe venni.

Sokszor hallani, hogy aki a digitalizációban nem vesz részt, az lemarad, de jelentősen. Előbb-utóbb már nem fogja tudni követni a jogszabályok diktálta, egyre gyorsabb ütemű változását. A szakma elhagyására fog kényszerülni.

A nagy kérdés: Milyen lehetőségeink vannak, illetve látszanak a jövőben, amivel az előzőekben bemutatott kihívásokkal megküzdhetünk?

Hosszabb távon az tud talpon maradni, aki tudomásul veszi és nem kihívásként éli meg a digitalizációt. Ebben a lehetőséget látja. A digitalizációt kihasználva az adatrögzítés pontosabban, gyorsabban, ezáltal hatékonyan elvégezhető. Ma már a különféle rögzítési tevékenységekre különféle szoftverek állnak rendelkezésre. Egyre több szoftver között már kapcsolat is létesül, így az adatokat nem kell egyik programból a másikba importálgatni, azok egy gombnyomásra megjelennek. A NAV Online Számla oldalról letöltött számlák adatait automatikusan összehasonlíthatjuk a könyvelésben szereplő adatokkal, így a kinyomtatott papíron való egyeztetés is programozottan elvégezhető. Lehetőség van pdf fájlokra való jegyzetelésre is, így a listák nyomtatása feleslegessé válik. Az automatikus adatrögzítés mellett vannak programok, amelyek a könyvelésből automatikus elemző/riportáló funkcióval rendelkeznek, ezekkel gyorsan kiszűrhető, ha valami szokatlan tétel került lekönyvelésre. Segítségükkel nemcsak az ügyfél kap gyors, automatikus tájékoztatást cége helyzetéről, de mi is szembesülhetünk vele, ha az adatbeolvasás/konvertálás során hiba csúszott a folyamatba.

Mindemellett a digitalizáció sok problémát is okoz. Az egyre több digitális megoldás közül alkalmanként egy-egy biztos nem fog működni, vagy nem elérhető, amikor mi éppen azzal szeretnénk dolgozni. Ezt érteni kell mind az állam által rendelkezésünkre bocsátott, mind a piacon megvásárolt szoftverekkel kapcsolatban is. Sajnos nagyon sok (állami és piaci) program nem üzemképes állapotban kerül a nyilvánosság elé. Sokszor hiányzik a felhasználók bevonásával végzett, széles körű tesztelés, így működés során derülnek ki a hiányosságok, problémák. Ha nincs is hiba, az egyik alkalmazást épp frissíteni kell, amihez vagy ami után le kell tölteni egy segédprogramot. És a számítógép újraindítása sem hoz mindig megoldást.

A jogszabályok rendszeres változása, és a vállalkozók egyre bonyolultabb működési struktúrája azt jelenti, hogy érdemes a specializáció irányába elmozdulni. Ma már követhetetlen és könyvelőként felvállalhatatlan az összes jogszabály naprakész ismerete. A legkisebb vállalkozóknál is figyelni kell a speciális előírásokra, rengeteg kivétel szabály vonatkozhat rájuk, a nagyobb cégek működése pedig még nagyobb figyelmet igényel. Ezért célszerű néhány jogszabály vagy vállalkozás típus mélyebb megismerése, és ennek megfelelően a kitanult ágazat könyviteli / ügyviteli feladatinak elvállalása. Későbbi képzések során is elég ezen ágazatra vonatkozó szabályok nyomon követésére figyelni, ezen tudást naprakészen tartani. De a digitalizációnak köszönhető adatrögzítési munka csökkenése miatti kapacitásnövekedésünket a választott ágazatnak szóló tanácsadási tevékenységgel is kipótolhatjuk, mivel az érintett iparágban szakértőkké váltunk, magasabb szolgáltatási minőséget és komplexebb értékajánlatot nyújtva.

A specilizációnak hátránya is van. Ha mi valamibe nagyon jól beledolgozzuk magunkat, akkor lesznek olyan területek, melyekhez kevésbé vagy egyáltalán nem fogunk érteni. Ezért szükséges, hogy együttműködéseket építsünk ki. Ha mi KATA-s vállalkozókkal akarunk foglalkozni, akkor legyen a körünkben valaki, aki ért a KIVA-hoz, vagy esetleg az ÁFA speciális kérdéseivel van tisztában. De ne csak kollégákkal építsünk ki együttműködést, hanem próbáljuk felölelni a vállalkozói lét minden szegmensét. Együttműködő partnerünk lehet egy ügyvéd, egy ügyvédi iroda, termékdíj-, vám ügyintéző, IT szakember. Ha az ügyfelünk valamilyen problémával vagy kérdéssel hozzánk fordul, nem kell őt elküldeni, hanem a megfelelő szakemberhez tovább lehet irányítani. Saját bizalmi pozíciónkat tudjuk erősíteni azzal, hogy "házon belül" kérdésére választ kap.

Mindennapos, hogy a közösségi oldalakon könyvelők vitatkoznak arról, hogy mi könyvelési feladat vagy mi nem az. A számviteli törvény 150.§(2) bekezdése írja le, hogy mi tartozik a könyvviteli szolgáltatások körébe. De a könyvelői feladatok nincsenek tételesen felsorolva, ez jellemzően a vállalkozóval kötött szerződésben kerül részletezésre. Ezen túlmenően feladatok elvállalása az iroda saját döntése, kapacitása, szakmai képességei alapján kerülhet sor. De miért is ne vállalhatna el egy könyvelő nem szorosan a könyveléssel összefüggő feladatot? "Van az a pénz". - szokták mondani. Egy könyvelőiroda kompetenciájába simán beleférhet az adótanácsadás, adótervezés, követelések kezelése, likviditás tervezése, a hitel ügyintézés vagy pályázati tanácsadás. És a ma egyre nagyobb népszerűségnek örvendő virtuális asszisztensi tevékenység is.

Számunka anyagilag is előnyös lehet, ha az infrastruktúrát osztjuk meg. A közösen bérelt iroda, közösen fenttartott irodatechnika (fénymásoló, szkenner) lehetővé teheti, hogy anyagi képességeinken felüli minőséget bevállaljunk Egy közösen fenttartott titkárság pedig a szolgáltatásunk minőségén is nagyot lendíthet. És sok "nem szeretem" munkát levehet a vállunkról, átveheti a postát, vagy akár a szkennelést is rábízhatjuk. Elintézhet telefonokat. És nagyon sok apró részterületen segítséget tud nyújtani. Egy titkárnőt alkalmazni luxus, de ha költsége többfelé oszlik, akkor az általa nyújtott szolgáltatások miatt bőven megtérülhet.

Fontosnak tartom tehát a specializációt, amely a teljes körű szolgáltatások nyújtása érdekében magával hozza az együttműködési kényszert. De honnan is fogja megtudni leendő ügyfelünk, hogy mi miben vagyunk jók, és milyen szolgáltatásokat várhat el tőlünk? Írjunk cikkeket, blogot, hozzunk létre tudásbázisokat. Ma már a technika lehetővé teszi, hogy chatbot-okat hozzunk létre, aki az egyszerű sablon kérdéseket meg tudja válaszolni.

Nagyon fontos, hogy az előzőekben leírt - specializáció és együttműködés más specialistákkal, tudásbázis létrehozása - a mi munkánkat nagy mértékben megkönnyítheti, de nagyon fontos, hogy figyeljünk az ügyfeleinkre is. Az általunk bevezetett szolgáltatások az ügyfél elégedettségének növekedését is hozzák magukkal. Törekedjünk olyan digitális megoldásra, amellyel, igény szerint akár az ügyféltájékoztatást is automatikusan meg tudjuk oldani.

Világunk átalakulásának még nem látszik a tényleges hatása, vagy a felmerülő kérdések megoldása. Évek óta érezzük és tudjuk azonban, hogy a szakma nagy kihívás előtt áll. A változás elindult, abban már benne vagyunk. A folyamat azonban nem ma kezdődött, hiszen évekkel ezelőtt is egyre több felmérés eredménye jelent meg, amely az elöregedő korfára hívta fel a figyelmet. Majd megjelent a digitalizáció, mint cél és elvárás, aminek meg kell felelnünk és gyorsan a mindennapi munkánk és életünk részévé vált. A 2020. tavaszán kezdődött pandémia e változásokat felgyorsította. Egyes szakemberek szerint az átalakuláshoz 3 évre van szükség, és ebből 1 év már letelt. És még mindig sokan utópiaként tekintenek a digitalizációra, ragaszkodnak a papírhoz, a nyomtatáshoz. De lehet, csak a számukra megfelelő megoldást nem találták még meg?

De van más út is. Nagyon sokszor találom magamat szembe azzal, hogy egy-egy kolléga elég extrém hobbival rendelkezik, sőt ez már-már nem is hobbi, hanem a könyveléstől gyökeresen eltérő másik szakma, amit rendszeresen gyakorol, akár végzettséget is szerez. A több lábon állás is egy lehetséges megoldás a könyvelési munka monotonitása ellen, a jogszabályok/hivatalok/ügyfelek okozta stressz kezelésére. Hosszabb távon az örömmel, szívesen végzett munka lesz kifizetődő. A feszült, ideges, stresszes vállalkozót ügyfelei elhagyják, újabb megrendelésekre nem számíthat.

Hogy ki melyiket választja? Én például időnként bonbonokat készítek!

(az írás megjelent a 2021. novemberi Önadózó újságban)


A magyar digitális gazdaság helyzete és az új dualitás megjelenése

Máté Áron, MNB 2020. december 29.

A digitalizáció és az ezáltal gerjesztett technológiai fejlődés új lehetőségeket jelent, de alkalmazkodást is kíván minden gazdasági szereplőtől. A negyedik ipari forradalom vívmányainak kiaknázásával olyan versenyelőny szerezhető, amely tartós termelékenységjavulást eredményezhet, tehát fenntartható módon emeli a jólétet. Ezért az MNB Termelékenységi jelentését bemutató cikksorozatunk 4. részében a magyar gazdaság digitális hatékonyságát vizsgáljuk. 


A teljes cikk elolvasása: link
Nem bólogató jánosoknak való vidék

A sikeres digitális vezető hat fontos tulajdonsága

Vass Enikő 2020. szept. 01.

Sikeres digitális vezetőkre a magyar vállalatoknak nagy szüksége van, hiszen Európa végé kullongunk digitális érettségünket illetően. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik nem bólogató jánosokat, hanem gondolkodó emberekkel veszi magát körül, jól kommunikálja gondolatait és nem fél munkával bemocskolni a kezét, ha kell.

Azt gondolnánk, hogy miután elég régóta már a csapból is a digitális átalakulás folyik, nincs is olyan magyar vállalat, mely ne kezdett el volna foglalkozni az IT nyújtotta előnyökkel. Az Európai Unió digitális érettséget felmérő DESI index azonban lehangoló képet mutat, a 29 országból csak Romániát és Bulgáriát sikerült megelőznünk: a 26 helyen végeztünk.

Beszédes számok, hogy például a big data technológiát a magyar vállalkozások 6 százaléka használja, a felhő technológia meg 11 százalékuknál van jelen. A mindent átható közösségi média használata is rendkívül alacsony, 12 százalékon áll. A jelentés szerint aggodalomra ad okot, hogy Magyarországon a társaságok 57 százaléka esetében a digitalizáció szintje nagyon alacsony (az EU-ban ez az arány 39 százalék) és csak 15 százalékuk rendelkezik erős digitális jelenléttel (az EU-ban 26 százalék).

A teljes cikk elolvasható: link
Könyvelő és vállalkozó kapcsolata az új digitális világban

Az elmúlt 3 év elsöprő változásokat hozott a könyvelők életében. Ilyen mértékű digitalizációs változásokat korábban talán soha nem tapasztalhattak. Mindezekre idén még katalizátorként hatottak a COVID miatti korlátozások is. Vajon hogyan fog változni a könyvelő-ügyfél kapcsolata az elkövetkező 1-2 évben?

Mióta a Billcity elindult, az a célunk, hogy megkönnyítsük a könyvelő-ügyfél közötti kapcsolattartást. Ennek alapvető eleme, hogy legyen egy közösen használt eszköz, plattform, amit mindkét fél elfogad és használ.

A teljes cikk elolvasható: link2020 a digitális forradalom éve lesz?

Elkezdődött már a könyvelői szakma digitális átalakulása? Vagy már éppen a közepén vagyunk? Esetleg, ha most azonnal nem lépsz, már késő is lesz?

Mi várható 2020-ban és miért lesz ez az év nagyobb jelentőségű a könyvelők számára, mint amikor a papír alapú könyvelésről tértek át a számítógépes könyvelésre?

Több, mint egy éve került ki új cikk az automatizálásással kapcsolatban ide a blogba. Nem, nem azért mert nem volt miről írni. Ellenkezőleg! Annyi minden történt az elmúlt egy évben, hogy egyszerűen nem volt időm leírni nektek.

A teljes cikk elolvasható: link


Tényleg automatizálható a könyvelés? És mi lesz, ha igen?

Az MI (mesterséges intelligencia) azokra az állásokra jelenti a legnagyobb veszélyt, amelyeket fel lehet bontani kiszámítható, előre meghatározható lépésekre.

Bele tudna-e tanulni a munkába valaki pusztán úgy, ha pontos és részletes jegyzőkönyv készülne a tennivalóiról, és ezeket a feljegyzéseket tanulmányozná? Ha igen, akkor majd egyszer jó eséllyel egy algoritmus is képes lesz ezt megtanulni. (Az idézet Martin Ford: Robotok kora című könyvéből származik.)

A teljes cikk elolvasható: link


Könyvelő vagy? Digitalizálj! - KOT-összefoglaló és 6 tanács a Számlázz.hu-tól

Tudtad, hogy egy okosan használt digitális ökoszisztéma még az életminőségedet is javíthatja? Arra gondoltál már, hogy mennyi potenciális félreértést elkerülhetsz, ha ügyfeleddel közösen digitális eszközöket használtok a közös munkában? Szeptember 25-én tömött széksorok előtt zajlott a könyvelői szakma éves seregszemléje, a Könyvelők Országos Találkozója (KOT), ahol sok szó esett a digitális ökoszisztémáról. Hatszáz könyvelő gyűlt össze a Lurdy Ház rendezvénytermében, és meggyőződésünk, hogy ők mind konkrét versenyképességi "rátöltéssel" gazdagodtak a nap végére. Partnerünk, a Riport Applications vezetője, Kristó Zoltán, és munkatársunk is ott volt a monumentális konferencián, úgyhogy mind Zoli előadásából, mind a legfontosabb tanulságokból hoztunk nektek ízelítőt.

Böröczky Zsuzsi, a KOT házigazdája már az esemény felvezetőjében lecsapta a labdát. "Mi a legnagyobb problémája a könyvelőknek 2019-ben?", kérdezi, és rögtön másodikként a könyvelőirodai digitalizációt nevezi meg (a szakmai ismeretek naprakészen tartása és a megfelelő munkatársak megtalálása között félúton). Reggeli nyitó előadásában erre is komoly hangsúlyt fektetett: szerinte, ahogy szerintünk is, a vállalkozónak (köztük a könyvelőknek!) érdemes proaktívan a vállalkozásukon dolgozni ahelyett, hogy (reaktívan) a vállalkozásuk munkavállalói lennének. Hogyan? Épp ehhez érdemes a tanácsadói funkcióra helyezni a hangsúlyt: tudni, és elmondani, hogy mi a legjobb az ügyfeleiknek. Így tudnak elébe menni az ügyféligényeknek, és úgy kiszolgálni a vállalkozókat, hogy közben mindkét fél dolgát jelentősen megkönnyítik. Egyáltalán nem egyszerű feladat! De mind a Számlázz.hu, mind pedig a könyvelői digitalizációra kihegyezett előadást adó Kristó Zoltán épp ezekben nyújt felbecsülhetetlen segítséget. Lássuk, mik voltak szerintünk a nap legfőbb tanulságai!

 A teljes cikk elolvasható: link


CSAK AZOK A KÖNYVELŐK MARADNAK TALPON, AKIK KIHASZNÁLJÁK A DIGITALIZÁCIÓ ELŐNYEIT


"A digitalizáció jelentősen át fogja alakítani a könyvelők mindennapi munkáját, jobb minőségű szolgáltatásokat tesz elérhetővé az ügyfelek számára, de csak a magukat és irodájukat folyamatosan fejlesztő könyvelők maradhatnak talpon a versenyben." - foglalta össze a napjainkban zajló folyamatokat az Adótanácsadók Egyesülete szeptember 5-én megtartott Digitalizáció és automatizálás a könyvelésben című konferenciája kapcsán Horváth Ilona, az egyesület Digitális tagozatának elnöke.

Jelenleg a digitalizáció a legmegosztóbb kifejezés a szakmában. Ezzel összhangban ugyan néhányan már naprakész tudással és infrastruktúrával rendelkeznek, de a többség csak most kezd el a kérdéssel foglalkozni, és vannak olyanok is jelentős számban, akik még mindig utópiaként élik meg a feladatok és az ellenőrzés automatizálását.

Napjainkra megváltoztak a könyvelők tudásával kapcsolatos elvárások is. Míg eddig elég volt a vonatkozó szabályok, törvények ismerete, esetleg gazdasági, üzleti ismeretek, ma már nélkülözhetetlen az informatikai tudás is. A munkaeszközök, alkalmazások használatán túl az államigazgatásban elindult digitalizációs folyamatot sem lennének képesek másképp kezelni a szakemberek. Gondoljunk például a cégkapura, az online számlarendszerekre, az EKÁER-re, hogy csak néhányat említsünk a 15 alkalmazásból, amit nap mint nap használni kell.

A könyvelők száma a következő években várhatóan jelentősen csökkeni fog, az elektronizáció előretörése miatt sajnos sokan abba fogják hagyni a szakmát. A könyvelők korfáját ismerve ugyanis a döntő többség 55 év feletti, és az idősebb szakemberek már nem akarnak, vagy nem tudnak megtanulni egy újfajta gondolkodást.

Viszont éppen ezeknek az eszközöknek köszönhetően a monoton, lényeges ismereteket nem igénylő adatbeviteli feladatok mennyisége is csökkenni fog. Vagyis ugyanazt a végeredményt kevesebb, jól képzett szakember is el tudja majd érni. A könyvelő szakma ennek köszönhetően lassan "elit szakmává" fog válni: a nagyobb beruházás- és szélesebb tudásigény a magasabb szolgáltatási minőséggel párosulva a könyvelési díjak emelkedését fogja eredményezni. Kevesebb, jól megfizetett könyvelő tud majd időt és pénzt áldozni a folyamatos továbbképzésre és fejlesztésre.

Ugyanakkor mivel a specializáció is egyre jellemzőbb, a verseny helyett az együttműködés is jellemzőbb lesz. Ezért érdemes ennek feltételeit is megteremteni közösségi munkahelyekkel, tudásmegosztással, és a projektek megosztásával online alkalmazásokon.

"A rendezvényen azoknak szerettünk volna naprakész ismereteket nyújtani, akik lehetőséget látnak a könyvelésben zajló digitális forradalomban, és meg akarják állni a helyüket a jövő könyvelésében is." - mondta el Horváth Ilona - "A tervek szerint legalább évente egyszer szeretnénk egy átfogó képet nyújtani tagjainknak az elérhető lehetőségekről, a legújabb fejlesztésekről és a szabályozásban, ellenőrzésben zajló automatizálási folyamatok kockázatairól. Valamint a közvetlen egyeztetésekre, a visszajelzések kommunikációjára is szeretnénk teret biztosítani a hatóság és a fejlesztők felé."

A konferencián számos könyvelőirodák számára hasznos szoftvert, hardvert és elektronikus megoldást mutattak be az előadók, a NAV képviselője pedig az ellenőrzésben zajló digitalizációs folyamat hatásait ismertette. A több mint 300 részvevő megismerkedhetett az alkalmazások működésével, előnyeivel, a rendezvény alkalmat adott a személyes konzultációra és az összehasonlításra is, amely megkönnyíti a választást közülük. A vendégek megtudhatták, hogy az új rendszerek bevezetése milyen fennakadást okoz a napi munkában, mennyi idő alatt, milyen lépésekben és milyen költséggel valósulhat meg. Az előadásokról részleteket tudhat meg a www.adokamara.hu/hirek oldalon megjelent cikksorozatból.MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA

Egy közösség a digitális vállalkozásokért!

"A digitalizáció létkérdés", "a digitalizáció a jövőnk záloga" - halljuk nap, mint nap, erről szólnak a híradások, ezt olvassuk az interneten. Látjuk, érezzük, tudunk róla, számtalanszor használjuk, de értjük is, hogy miről is van szó?

Magánemberként természetesen ott vagyunk a közösségi médiatérben, híreket, szórakoztató tartalmakat olvasunk, szeretteinknek vásárolunk az interneten, egyszerűsítjük az életünket, kikapcsolódunk. Amíg a magánszféránkat átjárja a digitális világ, addig vállalkozóként korántsem használjuk ki a lehetőségeket. Magunk mögött hagyjuk a privát szférában már bevált okos eszközeinket, a mindennapi életünket megkönnyítő, kedvenc alkalmazásainkat, a korszerű technológia iránti rajongásunkat és elvárásainkat.

Vállalkozóként is mennyivel egyszerűbb lenne néhány okos megoldással támogatni a munkánkat, milyen jó lenne, ha bennünket is hasonlóan megtalálnának vevőink. Nem igazán ismerjük a digitalizációban rejlő lehetőségeket, vagy ódzkodunk azok használatától. Legbelül ugyanakkor érezzük ismereteink hiányát, tapasztaljuk növekvő versenyhátrányunkat, és míg vállunkat ott nyomasztja az ajtónkon kopogtató új jogszabályi kötelezettségek sora, fejünkben folyamatosan motoszkál a kérdés: "hogyan kezdjünk neki a változtatásnak?"

Kizárólag rajtunk múlik, hogy ki tudjuk-e használni a digitalizáció előnyeit. A Modern Vállalkozások Programja közel három éve igyekszik segíteni a vállalkozásokon, útbaigazítani őket a digitális átalakulás felé vezető úton. A Program felméréseket végez, informatikai fejlesztéseket, megoldásokat javasol, kedvezményeket tesz elérhetővé, rendezvényekkel, saját fejlesztésű szemléletformáló tartalmakkal hozza közelebb az informatika világát.

Az összesen négy éves ciklusát töltő kezdeményezés kifejezetten vidéki vállalkozások számára nyújt segítséget, lebonyolítása a Közép-Magyarország és az agrárium kivételével országosan zajlik.

A Programunk tehát Önökhöz és Önöknek szól. Vállalkozókhoz, vállalkozásokat sorsát irányító magánemberekhez, döntéshozókhoz. Tartson velünk ezen az úton! Vállalkozzon Ön is digitálisan!

A program országosan, így Heves megyében idén is folytatódik. Megyénkben összesen hat, Egerben és is Hatvanban három-három rendezvényen segítjük a vállalkozásokat, hogy megtalálják a nekik megfelelő informatikai megoldásokat, programokat.

További információ:

Kaló Erika IKT Tanácsadó

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Modern Vállalkozások Programja

Tel: +36 30 2074 999

E-mail: kalo.erika@ginop-mkik.hu


Hatékony ügyfél-kommunikáció magas adatbiztonsággal

A pénzügyi ágazat szakemberei, így a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók titoktartási kötelezettséget vállalnak ügyfeleik adatai, információi tekintetében. Ez természetes a mi szakmáinkban, de mit teszünk ezért konkrétan? Az magától értetődő, hogy harmadik személynek nem beszélünk a munkánk során tudomásunkra jutott adatokról, információkról. Ám mi az, ami ezen felül elvárható tőlünk?

A teljes cikk elolvasása: link


A cikk szerzője:
Tusnádiné Ágoston Márta
kamarai tag könyvvizsgáló, adótanácsadó, informatikus mérnök
a Helló Adó Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ügyvezetője, könyvelőiroda vezetője
az ELZA elektronikus zárást támogató program szakmai fejlesztője
a Metrum Referencia könyvvizsgáló program szakmai fejlesztője
a Magyar könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója


7 érv a papírmentes működés mellett


1. Rendszerezett működés

Hány kilométerre található a Hold? Mi a júniusi átlaghőmérséklet az Alföldön? Szinte bármilyen kérdésünkre csupán néhány kattintásra található a válasz. Ebben a mai információval teli modern világban egyszerűen nem működik már az, hogy egy fontos adatot csak papírkötegek átböngészésével tudjunk meg "majd valamikor".

Mennyi volt a múlt havi bevételünk? És a négy évvel ezelőtti? Peti melyik ügyfelünknél volt kinn 2016. január 25-én? Ehhez hasonló kérdések biztosan mindenkinél felmerülnek szinte napi rendszerességgel. Azzal, hogy ezekre a legfontosabb pillanatokban is azonnal képesek vagyunk válaszolni, egyrészt a munkafolyamatainkat gyorsítjuk (és ezáltal növeljük a hatékonyságunkat), másrészt pedig a reakcióidőnket csökkentjük (tovább erősítve a professzionális imázst cégünkről).

Forrás: https://blog.mformapp.hu/7-erv-a-papirmentes-mukodes-mellett/

A XXI. század könyvelője - kihívások és lehetőségek

A digitalizáció a gazdasági élet minden területét átalakítja, így jelentős hatást gyakorol a kis- és középvállalkozások fejlődésére, a mindennapi gazdasági-ügyviteli folyamatokon keresztül. A modern digitális eszközök egyrészt a szolgáltatási szektort célozzák meg, másrészt a legfrissebb technológiai fejlesztések a termelő szektorra is hatást gyakorolnak, mert növelik a termelékenységet. Minden fejlődni vágyó vállalkozás arra törekszik, hogy a lehető leghatékonyabban tudja erőforrásait csoportosítani, és így a lehető legmagasabb haszonra tegyen szert, így van ez a könyvelő, könyvvizsgáló cégek esetében is.

Forrás: ado.hu


A digitalizáció tényleg elveszi a könyvelők munkáját?

  • BrandContent
2018.02.23., 11:03 Frissítve: 2018.02.27., 11:42

Életünk valamennyi területén gőzerővel tör előre a digitalizáció, megkönnyítve ezzel ügyes-bajos dolgaink elintézését, miért pont a könyvelés lenne ez alól a kivétel? De vajon kell-e félniük a könyvelőknek attól, hogy a kézi számlázásról elektronikusra való áttérés miatt nem lesz munkájuk? Utánajártunk, hogy e félelem mennyire megalapozott a szakmában, hogyan alakítja át a digitalizáció a könyvelők munkáját, változtatja meg feladataikat, milyen új készségeket kíván meg tőlük és hol tartanak a változáshoz való alkalmazkodásban.


Új időszámítás az e-ügyintézésben

Korunk embere számára természetes, hogy a bankokkal, távközlési és más piaci szolgáltatókkal elektronikus formában, közérthető, egyszerű, modern felületeken kommunikáljon. Az ügyfelek joggal várják el, hogy az állam is biztosítsa számukra a gyors és kényelmes online ügyintézés lehetőségét, illetve a más online platformokon már megszokott ergonómiát. Erre az igényre ad megfelelő választ 2018. január 2-tól a hazai e-ügyintézés új kiindulópontjának szánt személyre szabható ügyintézési felület.


Nézzünk a jövőbe! - Így dolgozik együtt pár év múlva a könyvelő és a vállalkozó

  • Himer Csilla

  • 2017. December 14. 1 Comment

A könyvelő egy vállalkozó számára nagyon fontos együttműködő partner. És nemcsak azért, mert megvédi az adóhatóságtól. Hanem azért is, mert ha szót értenek egymással, akkor a könyvelő sokat tud a vállalkozónak spórolni. Ehhez azonban már most is több kell, minthogy vállalkozóként minden hónap ötödikéig oda toljuk a könyvelő asztalára a számlákat és a pénztár-, illetve bankszámlakivonatokat. A jövőben pedig egészen más lesz. Jobb, ha készülsz, mert ez a jövő már nem is olyan távoli - én kb. 5-10 évre saccolom...

Forrás: blog.billcity.hu


Hogyan fogja a mesterséges intelligencia automatizálni a könyvelést?

A könyvelés nagyrészt egy analitikus munka, számokkal dolgozunk, matematikai képletekkel. Kisebb részt intuitív munka, amihez már szükséges lenne egy ember. Miért nem automatizálták még a könyvelést idáig? Mi várható az elkövetkező években? Ezekre a kérdésekre próbálok választ adni ebben a cikkben.

Forrás: blog.billcity.hu


Könyvelők a digitalizáció korában III.

Összefoglaló Adómozaik 2018. eseményen elhangzott előadásunkból. A 6d, szerkezeti változás és új szereplők a piacon

Forrás: medium.comPSD2: jön a nyitott bankolás

November 13-án kihirdették azt a törvénycsomagot, ami a pénzforgalmi szolgáltatásokat megreformáló uniós irányelv, a PSD2 rendelkezéseit ülteti át a magyar jogba. Az új jogszabály jelentős változásokat hoz: megkezdődik a nyitott bankolás korszaka, a pénzintézeteknek pedig változtatniuk kell többek között az online átutaláshoz, a számlalekérdezéshez és a bankkártyahasználathoz kapcsolódó biztonsági előírásokon. Az Országgyűlés által elfogadott törvénycsomag vonatkozó rendelkezéseinek nagy része 2018. január 13-án lép hatályba.

Forrás: ado.huHogyan segítik a digitális megoldások vállalata pénzügyeit?

A modern vállalkozási környezetben a számvitelnek is haladnia kell az információtechnológiai igényekkel, lehetőségekkel. Manapság már kis- és középvállalati szinten is előtérbe került az egyszerű könyvviteli rendszer helyett a digitális megoldásokat is alkalmazó, vagy erre épülő hatékonyabb könyvelés.

Forrás: rsm.hu

Az Online számla rendszere

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

Forrás: nav.gov.hu6 érv az online könyvelés mellett

Az ideális könyvelő olcsó, dörzsölt, kommunikatív, s nem mellesleg közel van az irodája - így foglalhatjuk össze azokat az ismérveket, amelyek alapján könyvelőt választ a legtöbb cég. De legalább ennyire fontos szempont lehet, hogy a könyvelési anyagot folyamatosan nyomon lehessen követni, a könyvelő 24 órán keresztül elérhető legyen. Ez utóbbi kettő lehet az online könyvelés előnye a hagyományossal szemben. Milyen előnyökkel járhat még a digitális verzió?

Forrás: piacesprofit.hu

Fel kell készülniük a digitális átalakulásra a hazai cégeknek 

A vállalkozásokat fel kell készíteni a digitális átalakulásra a versenyképesség érdekében - hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára konferencián szerdán Budapesten.

Forrás: vg.hu
Kevés lehet az idő az áttérésre 

Ha a számlázóprogramokat gyártó cégek elkészülnek is az új szoftverekkel, az online számlázás beillesztése a vállalati rendszerekbe több időt követelhet, mint amennyi rendelkezésre áll.

Forrás: vg.hu
Jól jönne a virtuális pénzügyi asszisztens a hazai mikro- és kisvállalkozásoknak

Sok fejtöréstől szabadulhatnak meg a hazai mikro- és kisvállalkozások a virtuális pénzügyi asszisztens megjelenését követően. Nem csak a banki folyószámlánk felett őrködne, de hasznos tippeket, javaslatokat is adna pl. vállalkozásunk hitellehetőségeivel kapcsolatban. Utánajártunk, mi lehet a digitális bankolás jövője a kisvállalati szegmensben.

Forrás: fintechzone.hu